DJ @ 8.14 op.disc showcase hub (Ebisu Liquid Room)

2009 BLOG DJ EVENT

op.disc showcase hub 2009

Friday 14 August, 2009 (19:00 – )

Liquidroom, Tokyo

¥3,000 with the flyer  ¥3,500 on the door

LIVE : Akiko Kiyama AOKI takamasa ditch dublee eater NAP RADIQ Riow Arai

   Ryo Murakami So Inagawa Taeji SAWAI Takuya Morita

DJ : Den Haruki Matsuo KARAFUTO Keisuke Kondo Sackrai wavvy yoshiki